Eina telemàtica per a
la creació del teu comerç

Sóc un emprenedor
Sóc un comerciant


  1. El comerç detallista és una activitat econòmica fonamental en la generació de rendes i en l'expansió del creixement, aportant el 11'9% de la riquesa de la Comunitat Valenciana
  2. És una de les principals fonts d'ocupació ja que ocupa al 11'4% del total d'afiliats a la Seguretat Social
  3. Els 62.534 botigues, amb una superfície de venda de 6,5 milions de m2 i una facturació estimada de 21.848 milions d'euros, absorbixen el 31'1% del gasto total de les famílies
  4. Junt amb tot això, el comerç detallista actua com a element integrador i dinamitzador, mantenint viva les ciutats com a punt de trobada i relació

Consulte en atractividad.portaldelcomerciante.com els motius per a invertir en el sector comercial de la Comunitat Valenciana

Tot això gràcies a la tutela i col·laboració dels més de 100 Agents per al Foment de la Innovació Comercial, que s'hagen dispersos per altres tants municipis de la Comunitat Valenciana, als que podrà accedir en el moment en què ho necessite.